Shin thối tròn 22 tháng

Clip hồi Shin 3 tháng rưỡi, bố quên up lên, hôm nay tròn 22 tháng, bố up lên cho ông nội xem =))

Social Share Toolbar

Shin thối 22 tháng với bạn gái & đồng bọn

Social Share Toolbar

Shin thối và mèo con

Social Share Toolbar

Noel 2012 du ký

Clip và ảnh Shin đi Noel Party 2012 công ty bố và các bạn =))

Social Share Toolbar

Shin đi ăn kỷ niệm tròn 10 năm bố mẹ yêu nhau ^^

Social Share Toolbar